Hvordan lage en annonse i Google Ads

Google Ads er et fint verktøy å bruke når man skal markedsføre. Dette er et verktøy Google har laget, og her kan man kjøpe seg plassering i søkefeltet på Google når noen søker på relevante søkeord i forhold til bedriften din. Det er veldig enkelt å sette opp en annonse i Google Ads, og det er kun noen steg man må gjennom for å gjøre dette. Jeg tenkte å vise hvordan.

1. Hovedmål med kampanje

Man starter med å gå inn på Google Ads og velger knappen hvor det står «start nå». Deretter vil du få opp tre valgmuligheter for hovedmålet for kampanjen. Da velger du det som passer best for dine intensjoner. Jeg velger få flere salg eller registreringer på nettstedet.

2. Bedriftens navn

Her skal man kun skrive inn navnet på bedriften som står for kampanjen. Jeg lager et eksempel for nettbutikken vår.


3. Lenke til nettsiden

Her legger man inn lenken til nettsiden slik at man blir ført dit rett fra annonsen.

4. Data eller mobil

Her kan man se at det er riktig nettside, og man kan velge om man vil se annonsen fra mobil eller data.

5. Destinasjonsmål

Her velger du hvilke destinasjonsmål som skal analyseres. Her kan man se aktiviteten til brukeren etter den trykker på annonsen.

6. Annonsetekst

Her skriver du inn informasjon om bedriften som er nødvendig i en annonse. Gjør det kort og konsist, slik at det ikke tar for lang tid å lese. Det er også greit å legge ved telefonnummeret til bedriften slik at eventuelle kunder kan ringe.

7. Søkeordtema

Her legger man inn hvilke søkeord som er relevante for din bedrift og kampanje. Da vil det være lettere å få opp annonsen ved relevante søk i Google.

8. Lokasjon

Her velger du hvilket område annonsen skal vises. Da kan man enten velge mellom å annonsere et område rundt en adresse eller byer og regioner. Det vil være viktig å velge det som er mest relevant i forhold til kampanjen din.

9. Budsjett

Her velger man hvor mye man vil betale for hvert klikk man får. Man kan enten velge mellom alternativer Google har satt opp eller lage et eget budsjett. Dersom man betaler mye vil man komme høyere opp på Google sine annonser og vil bli vist oftere enn hvis man betaler mindre.

10. Forhåndsvisning

Her kan man se over kampanjen slik at alt er riktig, og til høyre kan du se hvordan annonsen vil se ut når den aktiveres.

11. Betaling

Her fyller du inn nødvendig informasjon i forhold til betaling. Etter at man har gjort dette vil annonsen bli aktivert.

Dette var en liten start på hvordan man bruker Google Ads, og hvordan man kan sette opp en kampanje. Dette er veldig fort gjort, og kan være til stor fordel for mange bedrifter. Håper denne lille guiden var til hjelp.

Markedsføringskanaler

I 2021 er det viktig for bedrifter å ha muligheten til å markedsføre seg digitalt. Det hjelper ikke mye å markedsføre seg kun via for eksempel papiraviser i dag ettersom at samfunnet har endret seg såpass mye de siste årene. De aller fleste markedsfører seg på nett, og det lønner seg. Ut ifra mine egne erfaringer ser jeg mest markedsføring på nett og sosiale medier, og det vil jeg tro at gjelder de aller fleste. Dette opplevde vi også da vi opprettet nettbutikk. Da markedsførte vi oss på Instagram, og dette hadde en god effekt.

I en rapport fra Ipsos kan man tydelig se at det er en stor del av Norges befolkning som bruker sosiale medier hver eneste dag. Dette vil også si at de som bruker sosiale medier hver dag blir eksponert for markedsføring til en hver tid. Det finnes alle typer annonser og markedsføring på alle SoMe kanaler. Man kan tydelig se at det er Facebook som regjerer i forhold til brukere hver dag, og dette er ikke så rart. Facebook er en stor plattform som har vært det i mange år, og har mange brukere. Dette vil være et optimalt sted å markedsføre seg. Det er fortsatt vanskelig å velge seg ut hvilke plattformer man skal markedsføre seg på. Det vil være mange faktorer som spiller inn, som for eksempel målgruppe. Det er umulig å være best på markedsføring på alle plattformer, og man må derfor undersøke hvilke kanaler som passer best for sin bedrift.

Facebook

Facebook er en stor plattform med mange brukere, og det kan være utfordrende å nå frem til målgruppen når det er et bredt segment i utgangspunktet. En rapport fra WebsiteHostRating legger de frem at det er over 1,84 milliarder aktive brukere på Facebook daglig. Dette er tall for hele verden. I rapporten kan man også se på hvordan bedrifter markedsfører seg på Facebook, og dette overrasket meg. Det er ofte jeg får opp annonser på Facebook, men var ikke klar over at det var en så stor del av markedsføringen til bedrifter. Nesten 90%(87,1%) av amerikanske markedsførere bruker Facebook for nettopp å markedsføre seg. Og dette har også en stor effekt for 26% av de som klikker seg inn på annonsene gjennomfører også et kjøp. I dag finnes det over 80 millioner bedriftssiden på Facebook. Ut ifra disse tallene er det gode muligheter for å markedsføre seg på Facebook og få gode resultater.

Hvis man skal se på tall fra Norge så har Ipsos en rapport om de ulike plattformene. Her kan man se nærmere på målgruppene man kan sikte seg inn mot. I Q4 2020 var det registrert at 83% av befolkningen hadde en konto hvor 52% var kvinner og 48% var menn. Det er flest i alderen mellom 30-59 som har en konto på hele 87%, men like bak ligger aldersgruppen 60 år pluss på 80%.

Instagram

Instagram har vokst mye i løpet av de siste årene, og har også blitt en stor plattform for markedsføring. Instagram har over 1 milliard månedlige aktive brukere i følge WebsiteHostRating . Selv om dette er noe færre brukere enn Facebook så er hver bruker 58 ganger mer engasjert enn hva en Facebook bruker er. Noe som er viktig her er at 69% av brukerne på Instagram er under 35 år, så her vil det være viktig å tenke på målgruppen man skal rette seg mot. Dette er en plattform som blir mest brukt av yngre, og må derfor tilpasse markedsføringen deretter. Ca 71% av de Amerikanske bedriftene bruker Instagram for å markedsføre seg, og ca 80% av brukerne følger minst en bedriftskonto. Instagram vokser stadig vekk og fra 2017 har de gått fra 1 million annonsører til 2 millioner. Her er det altså stort potensiale for å markedsføre seg. Ettersom at engasjementet blant brukerene er såpass stort vil det være mye å vinne.

I Norge har ca 60% av befolkningen en Instagramkonto, hvor 56% er kvinner og 44% er menn. I aldersgruppen 18-29 er det flest brukere med 78%. Dette er tall som er hentet fra Ipsos.

Snapchat

Snapchat er en stor plattform med ca 188 millioner daglige brukere. Dette er en populær plattform og særlig blant unge. Den yngre generasjonen dominerer denne plattformen, og disse er ofte under 29 år. Det er selvfølgelig også eldre på plattformen, og hele 64% av befolkningen har en konto. Det er flere kvinner enn menn som bruker Snapchat, 54% kvinner og 46% menn. Ved hjelp av Snapchat sine verktøy kan man enkelt sette opp en egendefinert målgruppe slik at markedsføringen blir tilpasset til de som passer innenfor den målgruppen. Når man skal markedsføre seg på Snapchat er det viktig å få frem budskapet og målet med kampanjen raskt, for annonser på Snapchat kan minner mer om en TV-reklame. Man har ofte ikke oppmerksomheten til brukeren så lenge før den tar et valg om å klikke videre eller inn på nettsiden. Ca 50% av de som bruker Snapchat er impulskjøpere, og dette kan være til stor hjelp ved god markedsføring. Snapchat vokser stadig når det gjelder markedsføring, og det kan være store muligheter for å gjøre det bra her.

Oppsummering

Jeg valgte å fokusere på de tre største plattformene innenfor markedsføring ettersom at jeg mener at disse er mest relevante. Dette er også de plattformene jeg bruker mest, og blir mest eksponert for markedsføring. Det vil som sagt være umulig å være best på alle plattformer, men det er store muligheter å gjøre det bra på hvert fall én av dem mener jeg. Facebook er i dag den største plattformen, men dette betyr ikke at alle bedrifter bør markedsføre seg der. Det er som sagt mange faktorer som spiller inn, og dette er noe bedriftene selv må vurdere før de velger plattform.

Kilder

Hvordan bruke basic funksjoner i Google Analytics?

Da vi satt opp bloggen i januar var også et av kravene at vi skulle implementere både Google Tag Manager og Google Analytics, og dette ga ikke mening for meg. Hvorfor skulle vi gjøre det så vanskelig, og hva skulle dette brukes til senere? Vi fikk tidlig beskjed om at Google Analytics var til stor hjelp for mange store bedrifter, men for meg var det bare masse informasjon som jeg ikke klarte å tolke. Like etter semesterstart fikk vi også beskjed om at vi skulle gjennomføre sertifiseringer. Blant disse sertifiseringene var det mange som omhandlet Google Analytics. Jeg har ikke rukket å ta alle enda, men føler meg mye mer trygg på hvordan Analytics fungerer nå.

Bloggen min har ikke hatt så alt for mye trafikk, og det har derfor ikke vært så spennende å følge med på. Men i Karl Philip sin del av kurset satt vi opp nettbutikk, og der har det vært veldig gøy å følge med. Vi markedsførte oss via sosiale medier og så en reaksjon på dette. Det har vært veldig gøy å se hvor folk viser mest interesse inne på nettsiden.

Jeg tenker å forklare litt om det som er mest basic inne på Google Analytics, og det vi valgte å fokusere på da vi satte opp vår nettbutikk. Man kan enkelt se sidevisninger, hvilke side som er mest populær, hvor folk kommer fra når de går inn på nettsiden, hvor i verden de kommer fra og om de bruker mobil eller PC.

Under kan du se et skjermbilde fra Google Analytics brukeren til nettbutikken vår. Dersom man går inn på «atferd» og «oversikt» vil man få opp en oversikt over for eksempel sidevisninger. Her kan man også velge hvor langt tilbake man vil se antall sidevisninger. Jeg har valgt 1 måned tilbake i tid, og dette gjøres enkelt øverst i høyre hjørne. Man kan også se hvor mange av sidevisningene som er unike, altså hvor mange enkelte brukere som har vært inne på nettsiden. Vi er veldig fornøyd med våres resultat her. Gjennomsnittstiden per bruker kan man også se, og den har ikke vært så bra for vår nettbutikk, men dette er grunnet en nettbutikk som ikke har vært åpen for salg.

Dersom man blar seg ned til siden hvor det står «nettstedinnhold» og velger «alle sider» kan man se hvilke sider inne på nettbutikken som har vært mest populære. Her kan man tydeligere se hvor alle sidevisningene har vært, og også gjenomsnittstiden. Man kan enkelt se at hos oss er det forsiden som har vært mest besøkt. Nederst i høyre hjørne kan man også bla seg videre for å vise flere sider.

For å holde oversikt over målgruppen man når ut til er det også en egen funksjon for dette. Hvis man går inn på kategorien som heter «målgruppe» og «oversikt» vil man få opp informasjon om brukerene man har, og dersom man blar seg litt lenger ned på siden kan man finne ut hvor i verden de kommer fra. Man kan også se språk og byer. Dette finner man enkelt ved å trykke på kategoriene under demografi.

For å finne ut av hvor brukerene kommer fra når de oppsøker nettsiden går man inn på «brukeransakffelse» og «oversikt». Her vil man da kunne se hvordan brukerne har funnet nettsiden. Dersom man går lenger ned eller inn på de andre kategoriene innenfor brukeranskaffelse kan man undersøke dette nøyere. Hos oss ser man tydelig at flest kommer fra sosiale medier, og dette var fordi vi valgte i hovedsak å markedsføre oss der.

Da vi laget nettbutikken var det viktig for oss at den var brukervennlig både for de som brukte mobil og PC, og vi ser i ettertid at flesteparten av brukerne våre har brukt mobil. For å finne ut av dette går man inn på kategorien «målgruppe og «mobil»

Jeg anbefaler alle å utforske Google Analytics og ta sertifiseringer slik at man får enda mer erfaring. Detter er et veldig nyttig verktøy, og noe jeg kommer til å fortsette å sette meg inn i. Sertifiseringene er veldig forklarende, og det finnes alltid tips på YouTube.

Er Nelly.com en god nettbutikk?

I dagens samfunn har nettbutikker tatt over mye av salgsmarkedet, og det er for mange mye lettere å handle fra nett enn fra en fysiske butikk. Det som også er fint med nettbutikker er at man kan handle fra hele verden. Det er veldig mange bedrifter som har laget seg nettbutikk de siste årene i tillegg til den fysiske butikken. Det vil være viktig å ha en god nettbutikk for å tiltrekke seg kunder og for å få flest mulig salg. Even Ødegård har skrevet et innlegg på INEVO hvor han har satt opp 10 kriterier for en god nettbutikk. Jeg har valgt å analysere Nelly.com sin nettbutikk for å se om dette er en god nettbutikk

1. Førsteinntrykk

Førsteinntrykk vil være viktig i forhold til om kunden vil fortsette å være på nettsiden. Man må ha en ryddig forside hvor det er enkelt å finne frem og man kan finne den informasjonen man trenger. En rotete forside vil ofte føre til at kunden velger å ikke gå videre, men heller finne en annen lignende nettside.

For å finne ut om førsteinntrykket er godt kan man se om nettsiden svarer på disse tre spørsmålene på 5 sekunder:

 • Har jeg kommet til riktig sted?
 • Hva er jeg kan gjøre her?
 • Hvorfor skal jeg gjøre det her?

Nelly sin forside er ryddig og man kan tydelig se at de selger klær og er opptatt av mote, så man kan si at de svarer godt på både om man har kommet til rett sted og hva man kan gjøre på nettsiden. Spørsmålet om hvorfor man skal gjøre det på akkurat Nelly sin nettside viser de ved å fremheve gode priser, fri frakt og en lenke til kundeservice. Det eneste jeg mener burde vært mer fremhevet er at de også selger klær til mann, for det står bare øverst i venstre hjørnet med liten skrift. På forsiden er det kun bilder av klær til dame.

Her vil jeg gi terningkast 4/6 på førsteinntrykk

Bilde av forsiden til Nelly.com

2. Synlighet

For at nettbutikk skal bli populær er det viktig at den er synlig på organiske søk. Man må være synlig både på nettbutikkens navn og på kategorier og produkter som nettbutikken selger. Dersom nettbutikken ikke er synlig på søk så vil det være vanskelig å tiltrekke seg kunder.

Jeg prøvde å søke opp «klær» på Google, og dette er et søkeord som er veldig bredt, men her scorer Nelly høyt. De kommer opp som nummer to på organisk søk. Dette er veldig bra for nettsiden, og det gjør dem veldig synlig.

Her gir jeg terningkast 5/6 ettersom de er såpass synlige på organiske søk

Bilde av Googlesøk på klær

3. Brukervennlighet

Det har mye å si hvordan nettsiden er satt opp, og om den er enkel å bruke for målgruppen man har rettet seg mot. Mange bruker også mobilen til å sjekke ut nettsider, og det vil da vær viktig at nettsiden også er brukervennlig på mobil.

Nelly har en målgruppe som retter seg mot ungdom, og nettsiden er for meg enkel å navigere seg gjennom. Jeg har tidligere bestilt klær derifra både fra mobil og PC, og det har vært enkelt på begge enhetene. De har mange kategorier man kan bla seg gjennom for å finne det man leter etter, og man kan også legge inn filter for å bestemme akkurat hva hva man vil se. De har også en søkefunksjon hvor man kan søke etter produkter eller kategorier, og den er også veldig oversiktlig.

Nelly har en veldig oversiktlig og brukervennlig nettsiden og derfor gir jeg dem terningkast 6/6

Søkefunksjonen fra PC
Ingen beskrivelse er tilgjengelig.
Søkefunksjonen fra mobiltelefon

4. Kjøpsprosess

Kjøpsprosessen må være smidig og enkel for kunden å gjennomføre. Det er ofte når man kommer til betalingen at mange velger å forlate nettbutikken. Det kan være fordi det er så mye som må gjøres før man kan få bestilt varene man har lagt i handlekurven. Det vil være viktig å vise hvilke betalingsmuligheter man har, hvor lang leveransetid det er og eventuelt alternativer på frakt og også priser på frakt. Det er ofte lurt å spørre om e-post tidlig slik at man ser om det er en ny kunde eller en tidligere kunde. Ofte kan man lagre informasjonen etter første kjøpet, og det vil da være en kortere kjøpsprosess.

Nelly har lagt inn alternativet om man vil logge inn eller fortsette kjøpsprosessen uten å lage en profil, og dette kan være både positivt og negativt. For noen vil det ikke være nødvendig å lage noen bruker for å handle, men det vil da være vanskeligere for Nelly å hente data for hvem som har handlet

Etter at man har logget inn eller ikke så går man videre til å velge fraktmuligheter, og her har Nelly bare en mulighet, og dette er gjennom Postnord, og da vil man få varene i løpet av 4-7 arbeidsdager. Frakten koster 49 kr dersom man bestiller varer for under 299.

Til slutt er det betalingsmåte man skal velge og der har de ganske mange å velge mellom. Man kan enten betale med visa, mastercard, vipps, paypal eller så kan man få varen hjem først for så å få en faktura man betaler senere.

På kjøpsprosess delen vil jeg gi Nelly terningkast 5/6 fordi det er en enkel prosess med mange valgmuligheter som passer de aller fleste. Det eneste er at frakten koster 49 kr hvis man handler for under 299, og dette kan gjøre at mange ikke fullfører kjøpsprosessen.

5. Hastighet/teknologi

Hastigheten på nettsiden har overraskende mye å si for om kunder velger å handle der eller ikke. Det er faktisk sånn at 1 av 4 velger å gå ut av nettsiden dersom den tar mer enn 4 sekunder å laste inn, og det er enda flere på mobil. For å teste hastigheten på en nettside kan man bruke Google PageSpeed Insights tool.

Jeg har tidligere bruk Nelly og har ikke tenkt over at det tar veldig lang tid, men etter jeg testet nettsiden på Google PageSpeed Insight så scoret til lavere enn jeg hadde forventet. De fikk bare en score på 86/100.

Her vil jeg gi terningkast 4/6

6. Kundetilfredshet

Kundeomtaler er viktig for kunder, for å se om andre har vært fornøyde med produkter de har kjøpt fra nettsiden. Kunder stoler ofte på tidligere kunder enn en nettside som jobber for å selge.

Nelly gir deg muligheten til å skrive en kundeomtale, men jeg gikk inn på 10 forskjellige produkter og der var det ingen som hadde skrevet noen kundeomtaler. Dette er jo litt dumt, for da kan man ikke se hvordan andre har opplevd produktene og nettsiden.

På grunn av at Nelly tydeligvis ikke fokuserer på kundeomtaler så gir jeg terningkast 2/6

7. Trygghet

Trygghet er viktig for kunden, og også det å vite om man bestiller fra en ekte nettside hvor man får det man bestiller. Det vil være viktig å vise tydelig frem returmuligheter og kontaktinformasjon.

Dette har Nelly gjort ganske tydelig, for dersom man går inn på «kundeservice» på nettsiden får man opp flere alternativer som for eksempel «retur» og «kontakt oss», og der står det godt forklart både om retur og hvordan man kan kontakte dem. I tillegg har de en chat hvor man kan få svar raskere.

8. Kundekommunikasjon

Kundekommunikajson er viktig for å holde kunder oppdatert og får å skape et forhold til kunden. Dette kan gå via sosiale medier eller mail for eksempel.

Nelly fokuserer mye på sosiale medier, og det ser ut som at det er Instagram og Facebook som er mest populære ettersom at de har flere hundre tusen følgere på begge kanalene. Det er ikke mulig å se no kommunikasjon mellom kunde og Nelly på noen av nettsidene, så det regner jeg med at går via mail og ikke synlig på sosiale medier

Her vil jeg gi terningkast 4/6 ettersom man ikke har mulighet til å se noe som helst form for kommunikasjon mellom kunder og Nelly

Nelly sin Facebookside
Nelly sin Instagram

9. Priser/utmerkelser

Det er et pluss dersom man har vunnet priser eller fått noen utmerkelser, og dette vil være smart å vise frem på nettsiden.

Ut ifra hva jeg kan finne så har ikke Nelly fått noen priser eller utmerkeselser.

10. Konsept og strategi

Det er viktig å vise enkelt hva konseptet er med nettsiden, og vise kunden hva man har å tilby.

Nelly gjør dette enkelt ved å ha klare bilder av klær og man kan også se på kategoriene at konseptet er mote og skjønnhet. Dette er ikke veldig vanskelig å se.

Terningkast 6/6

Konklusjon

Jeg mener at Nelly sin nettside scorer høyt på de fleste av kriteriene og at nettbutikken fungerer for alle. Alt i alt så vil jeg si at Nelly får terningkast 5/6. Det jeg mener de burde gjøre bedre er:

 • Vise bedre at de selger klær til mann
 • Fokusere på Kundeomtaler
 • Fokusere på kommunikasjon mellom kunder og Nelly

Kilder

Hvorfor og hvordan skape et nettverk?

I et kurs av Paul Pesek snakker han om at det er viktig å skape seg et nettverk for å få jobb. Han sier også at de aller fleste skaffer seg jobber ved å bruke nettverk de har bygget opp (se bilde under). Men hvordan bygger man et nettverk? Dette er en prosess som kan være litt skummel i begynnelsen, og det kjenner jeg meg godt igjen i. Foreløpig har jeg funnet jobber gjennom offentlige sider, men når jeg ser at det kan åpne seg så mange muligheter ved å bygge et solid nettverk er det motiverende å gjøre dette.

Når man skal ta kontakt med en profesjonelle som man kanskje ser opp til kan dette ofte være både flaut og skummelt, men som Pesek sier i kurset så setter profesjonelle mennesker stor pris på slike samtaler. Nettopp fordi at de føler en verdi av å hjelpe andre. Når man skal ta kontakt er det viktig å huske på de grunnleggende stegene:

 • Empati overfor den du kontakter, gjerne sett fra den profesjonelle synspunkt
 • Nysgjerrighet – vis at du er interessert og still spørsmål
 • Takknemlighet – vis at du er takknemlig for tiden den andre bruker på deg
 • Relevant – Fortell hvorfor du mener at nettopp denne personen kan hjelpe deg
 • Respekt – respekter den du snakker med

Ved å bygge et nettverk som er relevant for sine ambisjoner i arbeidslivet vil man kunne få tips og råd for hvordan jobben faktisk er. Det er ofte bedre å høre om en jobb fra noen som har erfaring og som man selv har et forhold til. Pesek nevner også i kurset at man må vurdere tre ting før man velger å satse på den eventuelle jobben. Det er om jobben høres interessant ut, og om dette er noe man vil jobbe med selv når det kan være utfordrende. Om styrkene man allerede har kan komme godt med i jobben, både for seg selv og andre. Og til slutt hva man kan få ut av å jobbe der, og hva man kan lære.

Bilde fra Paul Peseks kurs

LinkedIn

LinkedIn er et supert verktøy for å skaffe seg et solid og bredt nettverk. Det vil være mulig å ta kontakt med folk fra hele verden, og LinkedIn er som Facebook bare for arbeidslivet. Det er ingen begrensninger for hvem du kan ta kontakt med, og dette gir mange muligheter. For å få disse mulighetene må man rett og slett bare hoppe i det, og starte med å finne ut hva som interesserer en. Man må ta kontakt med folk innenfor den valgte bransjen og ta noen sjangser for å finne ut hva som virkelig er en riktig match. Det viktigste når man tar kontakt er å forteller hvem man er, hvorfor du tar kontakt og hva man lurer på.

Sosiale Medier, Tilkoblinger, Nettverk, Business, Folk

Forberedelser

Når man skal ta kontakt med noen er det viktig å gjøre research først for å være oppdatert både på personen og det eventuelle firmaet. Dette kan enkelt gjøres ved å søke på LinkedIn, Google og YouTube for å finne den nødvendige informasjonen. Ved å gjøre research før man tar kontakt kan det åpne opp for nye muligheter, og man kan finne nyttig informasjon, og kanskje man har noe til felles som man kan bruke for å bygge en sterkere relasjon.

Når man snakker med noen som jobber i bransjen man er interessert i er det viktig å forberedt noen spørsmål slik at man har noe å gå ut ifra gjennom samtalen. tre viktige faser vil være å spørre om hvordan den personen har kommet dit den har gjort og hvorfor. Deretter kan man stille spørsmål om hvordan jobben fungerer og hva den går ut på. Til slutt kan det være lurt å spørre om noen råd for hvordan man selv skal kunne nå dit etter studiene.

Holde kontakt

Etter man har tatt kontakt en gang og fått en god relasjon vil det være viktig å holde kontakten videre. Disse menneskene har ofte store nettverk og kan hjelpe deg videre ved å finne nye muligheter som man kanskje ikke selv var klar over. For å kunne holde kontakten videre må man ta initiativ, og det kan være så enkelt som å sende en melding hvor man takker for at personen tok seg tid til å snakke med deg og fortelle at man vil oppdatere videre. Etter å fått tips og råd kan denne personen bli en mentor for deg og det vil være en stor fordel inn i videre bransjer og jobber.

Mitt syn på nettverk

Etter å ha sett igjennom kurest Network basics av Paul Pesek har jeg fått et nytt syn på viktigheten av et nettverk. Jeg har tidligere lært at det er viktig å ha en god LinkedIn profil, men har gjort lite for å gjennomføre det. Nå som jeg har sett at det har en så stor betydning for hvilke muligheter finnes vil jeg prøve å jobbe for å skaffe meg en bedre profil slik at jeg kan bygge et større nettverk. Jeg har heller ikke turt å ta kontakt med andre på LinkedIn fordi jeg ikke har turt, men nå ser jeg at det trenger ikke å være så skummelt likevel. Jeg føler selv at jeg har lært mye av dette kurset, og det har gitt meg motivasjon til å bygge et nettverk.

Kilder

OKR – Objectives & Key results

OKR er en metode for å sette opp mål knyttet til et prosjekt, og bygger opp motivasjonen for å nå de satte målene. Dette er en metode som gjør at man felles jobber mot samme mål i hele organisasjonen, og det vil skape et fellesskap internt i organsiasjonen. OKR er en enkel målstyring, og den er enkelt å bruke og enkel å komme i gang med. Mange store organsisasjoner bruker OKR for å nå målene sine, også i Norge.

Objectives og Key results

Objectives som på norsk er mål vil være det bedriften vil oppnå ved å bruke OKR, og målene må være korte, konkrete og enkle å huske. Deretter er det Key results som på norsk er nøkkelresultater. Dette er fremgangsmåten på hvordan man skal nå målet (Objective). Det vil være viktig å lage inspirerende nøkkelresultater og ikke for mange. Det vil ikke være lønnsomt å ha flere enn 5 nøkkelresultater, for da kan det fort bli for mye å huske på. Man har også en skala man jobber ut fra, og da setter man seg et mål om at for eksempel i løpet av en periode skal målet være nådd fra 5/10 til 8/10. På nettsiden nTask kan man finne mange gode eksempler til både mål og nøkkelresultater for forskjellig type organisasjoner.

Man vil gjerne sette ambisiøse mål slik at det ikke vil være for enkelt å nå, for det vil ikke vær like motiverende. Dersom alt i organisasjonen er på topp må man vurdere måtene man jobber på for å finne nye mål og forbedre det man allerede gjør bra. Ved bruk av OKR vil en organsisasjon spare tid på å sette mål, og kan heller bruke tiden på å nå disse målene. Man jobber ofte i team for å nå de satte målene, og dette vil også gi muligheter for å skape et bedre arbeidsmiljø blant de ansatte.

OKR (Objectives and key results)word ... | Stock vector | Colourbox
Bilde hentet fra Colourbox.com
Prosessen

I mange organisasjoner vil det kanskje ikke være nødvendig å sette mål for hele organisasjonen, men for kun en del av den. Det vil da være viktig å kunne samle en gruppe ansatte for å diskutere hvordan situasjonen er i dag og hva utfordringene er. Deretter vil det lønne seg å dele opp i team som kan komme med meninger og forslag til hva som skal være med i OKR.

Etter at man har valgt ut hvilke mål man skal jobbe for å nå kan man lage flere mål for de mindre teamene og individuelle mål. Det vil være viktig å ha god kommunikasjon mellom alle ledd slik at eventuelle problemer kan løses raskt. Det vil ofte forekomme endringer i en OKR ettersom man kanskje finner nye nøkkelresultater som fungerer bedre underveis, og det vil da være viktig å rapportere dette slik at alle er informerte til enhver tid.

Ofte setter man målene i en OKR på et kvartal, og oppdatere fortløpende hva man har fått til og hva som eventuelt må forbedres. Etter et endt kvartal oppsummerer man gjerne hva som har gått bra og hva som kan gjøres bra, og man setter nye mål for neste kvartal. Det vil være smart å starte med å lage enkle mål for organsiasjonen slik at det blir en myk start og man skjønner systemet, og deretter kan det lønne seg å sette opp mer avanserte mål og jobbe seg lenger ned i organisasjonen. (Sprint.no)

okr-examples-blog-header
Illustrert bilde av OKR. Hentet fra nTask
Hvordan kan jeg bruke OKR?

Nå er vi i gang med tredje del av digital markedsføring, og vi har nettopp startet med E-varehandel. I denne delen skal vi lansere en nettbutikk som en gruppe. Det vil være nyttig for gruppen vår å ta i bruk OKR slik at vi kan jobbe mot felles mål og holde en viss oversikt over hva som er gjort, og hva vi må jobber mer med. Vi har så vidt fått en opplæring i Basecamp hvor det er enkelt å sette opp OKR slik at hele gruppen har tilgang til den til enhver tid. Jeg tror dette er et verktøy som vil hjelpe oss i riktig retning når vi skal starte med både planleggingen og gjennomføringen av nettbutikken.

Kilder

Barrierer ved klimakommunikasjon

Det er ofte lett å tenke at man skal omstille seg i forhold til miljøet, men det er sjeldent man faktisk tar grep i handlingene og utfører dem. For å redde miljøet må man kanskje kvitte seg med noe i hverdagen, og det er ofte lettere sagt enn gjort. Det finnes fem barrierer for klimakommunikasjon som jeg skal gå nærmere inn på

Innlegg: Klimaendringer og klimainstallasjoner
Bilde fra Nemitek

Første barriere er distanse. Denne barrieren handler om at vi snakker om miljøproblemer som fremtiden og fortiden, og da føler man at det ikke gjelder en selv og det blir ikke så personlig. Dersom noen hadde sagt at hvis du kjører den bensinbilen der i 2 uker til så kommer jorda til å gå under på grunn av så mye utslipp vil man nok reagert annerledes. Men nå får man ofte høre om at det er flere millioner år til jorda går under så det har ikke så mye å si akkurat nå. Hvis man tenker på isbjørnene da så har ikke de igjen millioner av år å leve, nettopp fordi vi tenker som vi gjør. I tillegg så forventer vi mennesker at noen andre skal ordne opp for oss, og for at det skal bli en effekt tror jeg at det må skrives i loven. Anbefalinger hører ikke folk på, og det kan man se bare no under Covid-19 pandemien. Så fort det blir obligatorisk eller ulovlig så blir man mye mer skjerpet.

Barriere nummer to er dommedag. Denne barrieren handler om at media bygger opp til at det skal komme en dommedag. Media er generelt veldig flinke til både å overdrive og å skremme oss lesere uten at man får med seg hele konteksten. Store overskrifter som ikke har noe med saken å gjøre har vi jo sett veldig mye av nå under pandemien. Dette gjør også media når det gjelder klima, og her skriver de gjerne om utfordringen ved å bli mer klimavennlige og ikke det positive.

Barriere nummer tre handler om konflikt mellom handling og holdning. Det vil si at det er enklere å endre holdning enn handling. Dette er noe som gjelder de aller fleste mennesker, også meg selv. Det er enkelt å tenke på alt som er galt med tanke på miljøet, og hva man kan gjøre for å forbedre det, men å faktisk gjøre det er det som er utfordringen. Konflikt mellom holdning og handling er et stort problem, for det kan være vanskelig å endre en handling.

Barriere nummer fire handler om fornektelse. Dette handler i hovedsak om de som ikke tror på at klimautfordringene er menneskeskapt, men at de heller skyldes naturlige årsaker. Heldigvis er det færre av disse enn de som vet at det er menneskeskapt. Det er fortsatt en utfordring for samfunnet at det er noen som mener at man ikke kan gjøre noe med dagens miljøproblemer.

Barriere nummer fem handler om vår identiet. Dette handler om at man må vite nok om seg selv til å kunne se hvor problemene ligger individuelt, og hva man kan gjøre. Det finnes mange som ikke skjønner hvor problemene ligger og ikke vil innse at de kan gjøre noe for miljøet. Dette er de langsiktige motstanderne og de uinteresserte i de psykometriske segmentering-kriteriene.

Kilder

https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-klima-partner/5-barrierer-mot-klimatiltak/453056

Planlegging av kommunikasjon

Kommunikasjonsprosessen starter med eksponering og avslutter med atferd, som vist i modellen under. Men når det gjelder planlegging av kommunikasjon så må man snu modellen og starte fra andre siden, fordi man må starte med det man ønsker å oppnå. Planlegging av kommunikasjon er delt opp i seks steg.

Bilde hentet fra: https://www.studocu.com/no/document/handelshoyskolen-bi/markedskommunikasjon-30/forelesningsnotater/forelesningsnotater-1-11-hosten-2019/6234068/view

Under kan man se de seks stegene for planlegging av kommunikasjon

Det første steget handler om hva man skal oppnå. For å gjøre dette må man finne noe for å fange oppmerksomheten til kunden og gjerne differensiere seg fra andre konkurrenter i markedet. Det kan ofte lønne seg og se på hva man ikke er fornøyd med ved dagens situasjon, og hvordan man kan endre det, og hva man skal endre det til. Det vil være viktig å kunne påvirke kunden slik at de for eksempel kan endre holdning eller lære noe nytt.

Det andre steget går ut på å finne målgruppen man vil nå ut til. Det vil være viktig å kunne rette seg til en spesifikk målgruppe slik at man vet hvem man skal markedsføre seg mot. Uten å ha identifisert en målgruppe vil det være vanskelig å kunne lage kampanjer osv. Oppfatningen til kunden vil være avgjørende for om tiltaket man innfører vil fungere, for dersom kunden ikke får noe ut av tiltaket vil heller ikke kunden ha en god opplevelse med det. Bedrifter kan utføre interessentanalyse og vesentlighetsanalyse for å finne ut hvilken målgruppe man bør sikte seg inn mot og hva man bør gjøre for å tilfredsstille dem. Interessenter er alle som blir påvirket eller kan påvirke bedriften, som for eksempel leverandører, kunder eller ansatte.

Det tredje steget handler om hvordan man vil nå ut til målgruppen, og hvilke plattformer man vil bruke for å gjøre dette. For å gjøre dette kan man ta i bruk medievalgsmodellen som går ut på at de ulike kanalene har ulik påvirkningskraft. Det vil være viktig å kunne distribuere innholdet på en effektiv måte og til riktig målgruppe. Medievalgmodellen deles opp i fire deler:

 • Presentasjonsegenskaper: evnen kanalen har til å presentere budskapet
 • Distribusjonsegenskaper: Mediets evne til å formidle budskapet
 • Situasjons- eller reaksjonsegenskaper: Dette handler om hvor målgruppen er mottakelig for påvirkning og å utnytte mulighetene som konteksten gir
 • Prisegenskaper: Kostnader

Bilde av medievalgsmodellen

Steg nummer fire handler om hvem som kan hjelpe til med å påvirke sluttbrukerne. Her er det mulig å bruke for eksempel influencere dersom de står for det bedriften skal markedsføre. Influencere når gjerne ut til en bred gruppe av mennesker som kan ofte kan påvirke. Mange influencere jobber fullt med å påvirke andre mennesker, og det kan derfor være lurt å gjøre samarbeid med influencere. Det finnes også mange andre man kan gjøre samarbeid med, som for eksempel store personer som har noe med bedriften å gjøre eller tiltak man gjør.

Det femte steget handler om å lage en innholdsstrategi som handler om hvordan man kan bruke innhold for å nå mål og hva man må gjøre for å komme dit. Det er tre strategier for å merkebygging i sosiale medier.

 • Den første strategien handler om å etablere merkesamfunn som handler om at flere er opptatt av et merke på et høyt nivå. For at en bedrift skal skape et merkesamfunn vil den være helt avhengig av at flere forbrukere har et forhold til merkevaren, og at disse forbrukerne kan finne hverandre
 • Den andre strategien handler om å etablere merke-forbruker-relasjon. Denne strategien handler om å være så personlig som mulig når det gjelder kommunikasjon og prøve å til en interaksjon med forbrukerne i nettverket. Samtaler med forbrukere i sosiale medier er en viktig signaleffekt, for det viser at bedriften bryr seg om kundene.
 • Den siste strategien er å utløse virale effekter. Her er målet å kunne nå ut til flest mulig på samme tid, og ikke bare de eksisterende brukerene. Målet er å kunne få flest mulig til å dele, kommentere og like innlegg på sosiale medier.

Det sjette og siste steget i planleggingen av kommunikasjon er å kunne måle effekten av markedsføringen. For å måle effekten av markedsføringen deler man det opp i tre kategorier som igjen har ulike effekter

 • Økonomiske effekter
  • Salg
  • Prispremie
  • Penetrasjon
  • Markedsandel
  • Andel av lommebok
 • Psykologiske effekter
  • Lojalitet
  • Følelser
  • Evalueringer
  • Inntrykk
  • Ytelse
  • Kjennskap av merke
  • Kjennskap av kategori
 • Atferdseffekter
  • Kjøpe – ikke kjøpe
  • Frekvens
  • Volum
  • Sortimentmiks
  • Linje- og merkeutvidelser
  • Vareprat
  • Engasjement
  • Direkte reklamesponsorer

Kilder

https://www.studocu.com/no/document/handelshoyskolen-bi/markedskommunikasjon-30/forelesningsnotater/forelesningsnotater-1-11-hosten-2019/6234068/view

https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/2017/2017_havard_bakken.pdf

https://www.magma.no/merkesamfunn-pa-faceboo

Markedskommunikasjon, Lars E. Olsen, Adrian Peretz

FNs bærekraftsmål

FN jobber for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene, og dette skal de gjøre innen 2030. For å gjennomføre dette laget FN i 2015 17 bærekraftsmål og 169 delmål som gjelder for alle land. Gjennom disse bærekraftsmålene har FN et mål om å ikke utelate noen, og de som kanskje har minst ressurser og muligheter må få vår hjelp. Målene har blitt laget på en måte hvor land over hele verden har fått si sin mening, slik at det ikke har blitt urettferdig eller at noe mangler. FN skriver at nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening i forbindelse med bærekraftsmålene gjennom en spørreundersøkelse.

FNs bærekraftsmål - regjeringen.no
Bilde av de 17 bærekraftsmålene. Bilde hentet fra Rejeringen.no

Norge jobber hardt for å innfri alle målene innen 2030, og dette henger mye sammen med politikken. Hittil har vi allerede klart å nå noen av målene, men vi har fortsatt en vei å gå før vi kommer i mål. i 2020 ble det vedtatt at regjeringen skulle lage en plan for hvordan vi skal kunne nå disse målene videre. i 2016 ble Erna Solberg leder for pådrivergruppen for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president. Som leder av pådrivergruppen har Solberg ansvar for å belyse og bekjempe bærekraftsmålene, og også lede folk i riktig retning.

Ghana and Norway write on Covid-19 – EMBASSY OF THE REPUBLIC OF GHANA, OSLO
Lederene av pådrivergruppen. Bilde fra https://ghanaembassyoslo.no/2020/04/30/ghana-and-norway-write-on-covid-19/

Innenfor bærefkratig utvikling kan vi finne tre ulike dimensjoner Sammenhengen mellom disse tre dimensjonene er viktige, og de må fungere samtidig for at det skal være bærekraftig. Dimensjonene det er delt opp i er:

 • miljødimensjon
 • økonomisk dimensjon
 • sosial dimensjon

Miljødimensjonen handler om å ta vare på miljøet og tenke grønt. Det vil være viktig å utnytte seg av fornybare ressurser slik at kommende generasjoner kan få samme muligheter som oss i dag. Det kan for eksempel være så enkelt som å kjøpe seg el-bil i stedet for en bensin eller dieselbil. Mange store bedrifter tar store tiltak ettersom at de kan påvirke utslippet på en annen måte enn hva en enkeltperson kan. Det er veldig positivt at store bedrifter jobber for miljøet, for det kan påvirke mange som enkeltpersoner til å gjøre det samme. FNs bærekraftmål er gode mål å henge seg på, og det er veldig vanlig blant bedrifter å gjøre. Bærekraftsmålene som går under miljødimensjonen er:

 • 6 – Rent vann og gode sanitærforhold
 • 13 – Stoppe klimaendringene
 • 14 – Liv under vann
 • 15 – Liv på land

Den økonomiske dimensjonen handler om å utnytte ressursene på en bedre måte, og rettferdiggjøre dem slik at ingen blir utestengt. Et godt eksempel på dette er konseptet «too good to go» som selger mat billigere like før stengetid slik at man kan redusere matsvinn. I tillegg selges det billigere, og da kan det være tilgjengelig for de som kanskje ikke har så mye penger til overs. Bærekraftsmålene som går under den økonomiske dimensjonen er:

 • 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • 9 – Innovasjon og infrastruktur
 • 10 – Mindre ulikhet
 • 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Den sosiale dimensjonen handler mye om menneskerettigheter og at alle skal ha tilgang til de samme ressursene. Det er fokus på at alle skal kunne leve et like godt og trygt liv, og at ingen nødvendigvis skal ha det bedre enn andre. I fattige land har ikke alle tilgang til de samme ressursene som oss i velstående land. Bærekraftsmålene som er en del av den sosiale dimensjonen er:

 • 1 – Utrydde fattigdom
 • 2- Utrydde sult
 • 3 – God helse
 • 4 – God utdanning
 • 5 – Likestilling mellom kjønnene
 • 7 – Ren energi for alle
 • 11 – Bærekraftige byer og samfunn
 • 16 – Fred og rettferdighet
Hva er bærekraft? - MatPrat
Bilde fra matprat.no

Kilder

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Digital markedsføring del 1 – tanker og oppsummering

Digital markedsføring del 1 har vært veldig lærerikt for min del, og det var kanskje ikke akkurat dette jeg forventet da jeg valgte dette valgfaget. Jeg var litt usikker på hva jeg gikk til da jeg valgte digital markedsføring, men jeg ser nå at det var ikke noe dumt valg. Så langt har jeg blitt positivt overrasket over hva dette emnet har å tilby. Jeg har blitt introdusert for så mange fenomener og begreper jeg ikke var klar over at var så aktuelle som de faktisk er. Det har vært spennende å dykke inn i den teknologiske verden, og få et nytt syn på markedsføring. Ettersom at jeg studerer markedsføring og salgsledelse følte jeg at det var relevant å utdype seg i digital markedsføring, noe jeg er fornøyd med så langt. Markedsføring er en viktig faktor i de fleste bedrifter, men jeg var ikke klar over at det var så mye teknologi og digitale fenomener som både brukes som hjelpemidler og som kanskje utkonkurrerer oss.

Det har vært mye og sette seg inn i på kort tid, men jeg føler at bloggen har hjulpet meg med å kunne oppsummere og finne andre relevante kilder til å forstå de ulike temaene vi har vært innom. Tidligere har jeg kun gjort notater i forelesninger for så å lese pensum, men ved hjelp av bloggen har jeg skrevet ut ifra både mine egne tanker og pensum, og dette har vært et veldig nyttig hjelpemiddel. Det har også vært interessant å få høre fra Marianne Hagelia om studieteknikk. Jeg har ikke hatt noe spesiell teknikk for å studere før, men etter at Marianne lærte oss om hvor viktig dette er fikk det meg til å jobbe hardere med notater og bloggingen. Det har også vist seg at jeg husker mye mer ved å blogge og jobbe med notater i ettertid av forelesninger. Ikke nok med at jeg lærer av bloggen, gir det meg en mulighet til å ha en plattform hvor jeg kan dele mine meninger og tanker rundt temaer, og det vil være åpent for at andre også kan lese. Det gjør meg synligere på internett og kan skape et nettverk videre.

Hjemmekontor, Arbeidsstasjon, Macbook Air, Bærbare

Det som har interessert meg mest i del 1 av digital markedsføring er AI og VR, for dette hadde jeg ikke så mye kunnskap om fra før. Jeg har tidligere skrevet innlegg om både AI og VR, og jeg har syntes det er veldig spennende å lese om hvordan disse fenomenene kan både ta over jobber og eller være til stor hjelp. AI er vel det som truer jobbmarkedet mest i dagens samfunn, og det har en svært stor utvikling. Jeg ser frem til å følge mer med på utviklingen av både AI og VR, for nå er jeg mer oppmerksom på hvordan dette fungerer og i hvilken grad det kan utfordre samfunnet og jobbmarkedet.

Tidligere har jeg lært om teorien bak transaksjonskostnader, men jeg har aldri satt meg helt inn i hvordan det fungerer i praksis, men det har jeg fått mer forståelse for nå. Jeg har skrevet et blogginnlegg om hvordan finn.no kutter transaksjonskostnader, og det synes jeg var veldig interessant å undersøke.

Noe jeg har vært klar over er at algoritmene jobber for å gi oss relevant informasjon og reklamer etter våre preferanser, men jeg var ikke klar over fenomenet ekkokammer og filterbobler. Dette gjorde meg mer oppmerksom på at jeg må være mer kritisk til informasjonen jeg innhenter.

Internett, Sosiale Medier, Nettverk, Blogg, Siden, Seo

Det er vanskelig å si hvordan teknologien vil utvikle seg i fremtiden, og hva den vil gjøre med oss. Man kan jo allerede se tydelig at AI begynner å utfordre oss i arbeidsmarkedet, og det er litt skummelt å tenke på hvordan det ser ut om 10 år. Hvilke jobber som ikke lenger finnes og hvilke nye jobber som har dukket opp. Jeg er ikke redd for at AI skal ta over arbeidsmarkedet 100%, for det klarer jeg ikke å se for meg at er mulig. Det vil alltid være noen jobber som ikke kan erstattes, hvert fall sånn som samfunnet er i dag, men som sagt så vet man jo ikke hvordan det vil være om 10 år. Sånn som det ser ut i dag ser jeg for meg at AI er den støtte trusselen for arbeidsmarkedet.

Del 1 av digital markedsføring har vært veldig spennende, og Arne Krokan har lært meg mye nytt og spennende, og jeg gleder meg til fortsettelsen av dette semesteret.