Plattformer er de nye organisasjonene

Digitalisering skjer enten man vil eller ikke, og for å konkurrere i dagens marked må man ta grep for å digitalisere organisasjoner. Det er tydelig flere som bruker digitale verktøy til både personlig bruk og jobb. Dette er en endring som har skjedd de siste årene, og utviklingen av digitalisering har gått raskt. I dag er det veldig lite man ikke kan gjøre over nett, og det er er både fordeler og ulemper ved det. Det vil være positivt i den forstand at det vil være mye enklere å for eksempel kommunisere, booke timer, finne informasjon og handle. Men den negative siden er at man ikke får noe personlig forhold til den på andre siden av skjermen, og da må det skapes tillit for at det skal la seg gjennomføre.

Tillit vil være en viktig faktor både i den virkelige verden og i den digitale verden. Tillit mellom avsender og mottaker vil gjøre at mottaker får en bedre opplevelse av tjenesten og også en trygghet. Det vil være vanskelig å ha kontroll over alt som skjer på en plattform, både for plattformeier og kunde. Et eksempel på dette er da Covid-19 rammet hele verden, og all undervisning ble omgjort til digitalt. Da var det viktig for oss som studenter å vite at forelesere hadde kompetanse om hvordan dette skulle gjennomføres. Det var også viktig for forelesere å ha tillit til oss studenter ved at vi møtte opp, og fokuserte på det vi skulle. Dette vil være vanskelig å kontrollere for både forelesere og studenter, så da må man ha tillit til hverandre.

Organisasjoner vil få mye mer ut av å digitalisere seg ettersom at generasjonene nå til dags er såpass vandt til å være mer i den digitale verden enn hva der er i den fysiske. Bare sosiale medier utgjør en stor del av hverdagen til mange, og bare for 10 år siden var ikke dette i nærheten like viktig som i dag. Sosiale medier er store organisasjoner med verdensdekkende plattformer. Det er ikke bare sosiale medier som har store plattformer, men også nettbutikker og bedrifter som tilbyr tjenester. De vil automatisk kunne nå ut til et bredere segment og skaffe seg flere kunder. Det er nettopp dette som gjør at de nye organisasjonene vil være plattformer, og digitaliserte.

Kunstig intelligens er også noe som har blitt utviklet over de siste årene, og vil ha en stor betydning for fremtiden. Det er spennende å se hvor fort digitaliseringen utvikles, og hvor mye som faktisk kan digitaliseres. Kunstig intelligens er noe som kan ta over mange jobber og mange ser på dette som en trussel, men roboter kan ikke erstatte alle arbeidsplasser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *