Vil kunstig intelligens ta over?

Kunstig intelligens er en trussel for arbeidsmarkedet etter manges mening, men er det virkelig en så stor trussel? KI vil ta over mange jobber, og har allerede begynt smått. For eksempel kan jeg se for meg at jobbene som blir overtatt av kunstig intelligens først er kundeservice, sjåføryrke og lagerjobber. Innenfor disse jobbene er det allerede tatt i bruk kunstig intelligens, og det er ikke noe tvil om at det kommer til å fortsette. Selv om det er mange jobber som kommer til å bli styrt fullt av KI vil det åpne seg nye muligheter og nye jobber. Det vil være nødvendig med vedlikehold av de forskjellige robotene og utvikling. Det er jobber som ikke er så store nå, men om noen år tror jeg at dette vil være jobber som er veldig ettertraktet. Det vil være utrolig mange jobbmuligheter for de som utdanner seg som ingeniører og andre retninger innenfor datateknologi i fremtiden, og mest sannsynlig vil det komme yrker som ikke finnes i dag.

Ved å ta i bruk KI kan det forbedre og effektivisere arbeidsprosesser og lønnsomheten i ulike bedrifter. På sikt vil det være billigere å ha en robot eller bruke AI (artificial Intelligence) til å gjennomføre en jobb enn hva det vil være med mennesker som krever lønn. Det vil være en stor kostnad fra start, men etterhvert som tiden går vil kostnadene bli lavere og til slutt tjener man på det. Det vil være nødvendig med vedlikehold og forbedring underveis, men det vil mest sannsynlig ikke være like høye kostnader som hva det ville vært med ansatte under hele prosessen. Ved å bruke KI kan det være lettere å lagre data og kunne øke sikkerhet og avdekke problemer. Ofte ved bruk av KI kan man se at oppgaver blir mer effektiviserte, og dette vil bedrifter kunne tjene på.

Kirurger har allerede tatt i bruk AI som et hjelpemiddel i operasjoner, men her er det behov for både menneskelig intelligens og kunstig intelligens. Det vil være en robot som utfører selve operasjonen, men det vil være en kirurg som styrer og programmerer selve roboten. Ved å bruke en slik robot vil det være mulig å oppdage mer om pasienten under operasjonen ettersom det er bruk av kameraer. Det vil også være tryggere for pasienten, for dersom kirurgen er skjelven eller gjør en brå bevegelse er roboten programmert til å ikke sette pasientens organer i fare. Det er kirurgen som styrer roboten som har det fulle ansvaret under hele operasjonen, og det vil da alltid være behov for kirurger som har god kompetanse med både å utføre operasjoner og som kan styre roboten. Det er utrolig interessant å se hvordan dette fungerer i praksis, så jeg legger ved en video under.

Video fra: https://www.youtube.com/watch?v=vugOOuq256M

AI trenger ikke nødvendigvis å true jobbmarkedet, for i mange situasjoner hjelper det til med å gjøre jobber tryggere. For eksempel så har robothunden Spot nå kommet til Norge for å utføre jobber på oljeplattformen Skrav. I USA ble Spot brukt til å sikre områder, og da settes ingen liv i fare. Den har kameraer og sensorer slik at den kan «føle» og «se», og det gjør at det vil være mye tryggere for ansatte å gå etter for da vet man allerede hvordan situasjonen ser ut. Roboter som Spot blir heller ikke slitne, og trenger ikke pauser på samme måte som mennesker gjør, og det vil være nyttig både på en oljeplattform og for politiet. Det vil også være mulig for roboter å komme til på steder som mennesker ikke kan, og det vil da være lettere å avdekke problemer og vedlikeholde.

Jeg tror ikke vi skal bekymre oss alt for mye om at KI skal ta over arbeidsplassene våre, men heller se nye muligheter. Samfunnet er stadig i forandring, og nå er det snakk om den digitale verden, og da må man finne løsninger i stedet for problemer. Det vil antagelig dukke opp nye og flere ukjente yrker selv om noen arbeidsplasser går tapt.

Kilder

https://www.dnvgl.no/karriere/kunstig-intelligens.html

https://www.aftenposten.no/norge/i/vQP3rw/her-er-robothunden-spot-naa-har-den-faatt-fast-jobb-i-norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *