Filterbobler og ekkokammer

Filterbobler og ekkokammer er noe vi ser daglig, men som vi kanskje ikke registrerer. Dette er algoritmer som jobber for at du får opp informasjon som er etter dine egne synspunkter og meninger på internett. Det gjør at du får begrenset informasjon og kun får opp saker relatert til det du er interessert i. Ved at man blir «fanget» i en egen filterboble vil det opprettes ekkokammer som man ikke selv er klar over. Det kan være vanskelig å komme seg ut av en filterboble eller et ekkokammer, for algoritmene har allerede registrert hva man er interessert i. Ofte er man ikke klar over at man faktisk er i en filterboble for man får den informasjonen man tror er der ute for alle. Men det som virkelig skjer er at algoritmene begrenser informasjonen og gjør det kun oppmerksom på det som kan være relevant for dine meninger.

Wait. I'm in a Filter Bubble?. You may or may not be aware that we… | by  What Is On the Mind? | Medium
Bilder fra medium.com

Eli Pariser har skrevet en bok om filterbobler og konsekvenser ved dette fenomenet. Det var også Pariser som introduserte begrepet filterboble til verden. Han har laget definisjonen på det og studert dette grundig. Han gjorde også et forsøk hvor han testet ut dette med filterbobler i praksis. Forsøket gikk ut på at to forskjellige mennesker skulle søke på det samme søkeordet på google og se om de fikk opp samme toppsaker. De fikk ikke opp det samme, for de fikk opp noe som var relevant for deres interesse. Det er veldig spesielt at algoritmer kan bestemme hva vi får tilgang til på internett. Her kan du se en video hvor Eli Pariser snakker om filterbobler, og konsekvenser ved det. Veldig interessant.

Video fra Youtube

Konsekvensene ved at man havner i en filterboble og at det dannes et ekkokammer vil være at man får begrenset informasjon. Algoritmene gjør som nevnt at man kun får ett synspunkt av en sak, og dette er det synspunktet du står inne for. Det kan være en utfordring ettersom det alltid er to sider av en sak, og om man skal gå viten om hva den andre siden av saken omhandler vil man være ulært om det hele bildet av en sak.

Jeg mener at filterbobler og ekkokammer kan både være positivt og negativt. Det vil jo være positivt ved at du ikke trenger å lete lenge etter saker som støtter dine synspunkter, for her jo algoritmene jobbet for å samle sammen kun saker etter prefererte synspunkter. Det negative vil være at man ikke selv er klar over at man er i en filterboble, og at man fort kan bli feillært ved at man ikke får opp flere synspunkter. Jeg er enig med det Eli Pariser sier i videoen litt lenger opp om at man burde selv få velge hva som skal utelukkes og hva som skal inkluderes i filterboblene.

Kilder

https://snl.no/filterboble

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://en.wikipedia.org/wiki/Eli_Pariser

https://medium.com/@18639764/wait-im-in-a-filter-bubble-3e5be1325d1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *