Hvordan fungerer blokkjeder?

Blokkjeder vil ha en stor påvirkning for bedrifter i fremtiden, og det vil kunne gjøre transaksjoner lettere enn før, og ikke minst tryggere. Blokkjeder skal sørge for å kutte transaksjonskostnader, øke sikkerheten, effektivisere transaksjoner og øke tillit mellom parter. Det som skjer i praksis i en bokkjede er at alle involverte parter har tilgang til samme informasjon til enhver tid og man vil kunne gå inn å endre detaljer, og da vil de andre som har tilgang også bli informert om endringene. Dette gjør at man ikke trenger en tredjepart som godkjenner informasjon, og sender dette mellom partene. Det vil også skape en trygghet og det vil kunne forhindre svindlere og lignende ettersom man må ha tilgang til informasjonen, og det er kun de som har tilgang som har tilgang til dokumenter eller lignende.

Bilde av blokkjede

Blokkjeder består av informasjon, og blokkene bygger på hverandre. Blokken underst bygger på den over, og slik går det helt til startblokken. Blokkene har to deler, og den ene handler om informasjonen som skal videreformidle, og den andre delen er dataen som handler om dataen din. Hver blokk får også en tallsignatur som er unik for hva blokken inneholder og gjør det enkelt å skape tillit og sammenlikne innholdet i de forskjellige blokkene. (informasjon hentet fra Tek.no)

Her er en video hvor man kan få grunnleggende informasjon om blokkjeder:

Blokkjeder brukes gjerne i forbindelse med kryptovaluta og det vil være umulig å bygge opp en kryptovaluta uten en blokkjede. Det kan også brukes i mange andre forbindelser, for eksempel digitale kontrakter og konfidensielle dokumenter. Det vil utvikles hos flere bedriften i løpet av få år vil jeg tro, og blokkjeder vil ikke bare forbindes med bitcoin eller andre kryptovaluta. Det virker som et veldig komplisert system, men det er ikke like komplisert i praksis, og i tillegg gjør det at transaksjoner og informasjon vil være mye tryggere behandlet.

Kilder

https://builtin.com/blockchain

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-aa-vite-for-aa-skjoenne-blokkjeder-og-litt-til

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *