Barrierer ved klimakommunikasjon

Det er ofte lett å tenke at man skal omstille seg i forhold til miljøet, men det er sjeldent man faktisk tar grep i handlingene og utfører dem. For å redde miljøet må man kanskje kvitte seg med noe i hverdagen, og det er ofte lettere sagt enn gjort. Det finnes fem barrierer for klimakommunikasjon som jeg skal gå nærmere inn på

Innlegg: Klimaendringer og klimainstallasjoner
Bilde fra Nemitek

Første barriere er distanse. Denne barrieren handler om at vi snakker om miljøproblemer som fremtiden og fortiden, og da føler man at det ikke gjelder en selv og det blir ikke så personlig. Dersom noen hadde sagt at hvis du kjører den bensinbilen der i 2 uker til så kommer jorda til å gå under på grunn av så mye utslipp vil man nok reagert annerledes. Men nå får man ofte høre om at det er flere millioner år til jorda går under så det har ikke så mye å si akkurat nå. Hvis man tenker på isbjørnene da så har ikke de igjen millioner av år å leve, nettopp fordi vi tenker som vi gjør. I tillegg så forventer vi mennesker at noen andre skal ordne opp for oss, og for at det skal bli en effekt tror jeg at det må skrives i loven. Anbefalinger hører ikke folk på, og det kan man se bare no under Covid-19 pandemien. Så fort det blir obligatorisk eller ulovlig så blir man mye mer skjerpet.

Barriere nummer to er dommedag. Denne barrieren handler om at media bygger opp til at det skal komme en dommedag. Media er generelt veldig flinke til både å overdrive og å skremme oss lesere uten at man får med seg hele konteksten. Store overskrifter som ikke har noe med saken å gjøre har vi jo sett veldig mye av nå under pandemien. Dette gjør også media når det gjelder klima, og her skriver de gjerne om utfordringen ved å bli mer klimavennlige og ikke det positive.

Barriere nummer tre handler om konflikt mellom handling og holdning. Det vil si at det er enklere å endre holdning enn handling. Dette er noe som gjelder de aller fleste mennesker, også meg selv. Det er enkelt å tenke på alt som er galt med tanke på miljøet, og hva man kan gjøre for å forbedre det, men å faktisk gjøre det er det som er utfordringen. Konflikt mellom holdning og handling er et stort problem, for det kan være vanskelig å endre en handling.

Barriere nummer fire handler om fornektelse. Dette handler i hovedsak om de som ikke tror på at klimautfordringene er menneskeskapt, men at de heller skyldes naturlige årsaker. Heldigvis er det færre av disse enn de som vet at det er menneskeskapt. Det er fortsatt en utfordring for samfunnet at det er noen som mener at man ikke kan gjøre noe med dagens miljøproblemer.

Barriere nummer fem handler om vår identiet. Dette handler om at man må vite nok om seg selv til å kunne se hvor problemene ligger individuelt, og hva man kan gjøre. Det finnes mange som ikke skjønner hvor problemene ligger og ikke vil innse at de kan gjøre noe for miljøet. Dette er de langsiktige motstanderne og de uinteresserte i de psykometriske segmentering-kriteriene.

Kilder

https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-klima-partner/5-barrierer-mot-klimatiltak/453056

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *