OKR – Objectives & Key results

OKR er en metode for å sette opp mål knyttet til et prosjekt, og bygger opp motivasjonen for å nå de satte målene. Dette er en metode som gjør at man felles jobber mot samme mål i hele organisasjonen, og det vil skape et fellesskap internt i organsiasjonen. OKR er en enkel målstyring, og den er enkelt å bruke og enkel å komme i gang med. Mange store organsisasjoner bruker OKR for å nå målene sine, også i Norge.

Objectives og Key results

Objectives som på norsk er mål vil være det bedriften vil oppnå ved å bruke OKR, og målene må være korte, konkrete og enkle å huske. Deretter er det Key results som på norsk er nøkkelresultater. Dette er fremgangsmåten på hvordan man skal nå målet (Objective). Det vil være viktig å lage inspirerende nøkkelresultater og ikke for mange. Det vil ikke være lønnsomt å ha flere enn 5 nøkkelresultater, for da kan det fort bli for mye å huske på. Man har også en skala man jobber ut fra, og da setter man seg et mål om at for eksempel i løpet av en periode skal målet være nådd fra 5/10 til 8/10. På nettsiden nTask kan man finne mange gode eksempler til både mål og nøkkelresultater for forskjellig type organisasjoner.

Man vil gjerne sette ambisiøse mål slik at det ikke vil være for enkelt å nå, for det vil ikke vær like motiverende. Dersom alt i organisasjonen er på topp må man vurdere måtene man jobber på for å finne nye mål og forbedre det man allerede gjør bra. Ved bruk av OKR vil en organsisasjon spare tid på å sette mål, og kan heller bruke tiden på å nå disse målene. Man jobber ofte i team for å nå de satte målene, og dette vil også gi muligheter for å skape et bedre arbeidsmiljø blant de ansatte.

OKR (Objectives and key results)word ... | Stock vector | Colourbox
Bilde hentet fra Colourbox.com
Prosessen

I mange organisasjoner vil det kanskje ikke være nødvendig å sette mål for hele organisasjonen, men for kun en del av den. Det vil da være viktig å kunne samle en gruppe ansatte for å diskutere hvordan situasjonen er i dag og hva utfordringene er. Deretter vil det lønne seg å dele opp i team som kan komme med meninger og forslag til hva som skal være med i OKR.

Etter at man har valgt ut hvilke mål man skal jobbe for å nå kan man lage flere mål for de mindre teamene og individuelle mål. Det vil være viktig å ha god kommunikasjon mellom alle ledd slik at eventuelle problemer kan løses raskt. Det vil ofte forekomme endringer i en OKR ettersom man kanskje finner nye nøkkelresultater som fungerer bedre underveis, og det vil da være viktig å rapportere dette slik at alle er informerte til enhver tid.

Ofte setter man målene i en OKR på et kvartal, og oppdatere fortløpende hva man har fått til og hva som eventuelt må forbedres. Etter et endt kvartal oppsummerer man gjerne hva som har gått bra og hva som kan gjøres bra, og man setter nye mål for neste kvartal. Det vil være smart å starte med å lage enkle mål for organsiasjonen slik at det blir en myk start og man skjønner systemet, og deretter kan det lønne seg å sette opp mer avanserte mål og jobbe seg lenger ned i organisasjonen. (Sprint.no)

okr-examples-blog-header
Illustrert bilde av OKR. Hentet fra nTask
Hvordan kan jeg bruke OKR?

Nå er vi i gang med tredje del av digital markedsføring, og vi har nettopp startet med E-varehandel. I denne delen skal vi lansere en nettbutikk som en gruppe. Det vil være nyttig for gruppen vår å ta i bruk OKR slik at vi kan jobbe mot felles mål og holde en viss oversikt over hva som er gjort, og hva vi må jobber mer med. Vi har så vidt fått en opplæring i Basecamp hvor det er enkelt å sette opp OKR slik at hele gruppen har tilgang til den til enhver tid. Jeg tror dette er et verktøy som vil hjelpe oss i riktig retning når vi skal starte med både planleggingen og gjennomføringen av nettbutikken.

Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *