Markedsføringskanaler

I 2021 er det viktig for bedrifter å ha muligheten til å markedsføre seg digitalt. Det hjelper ikke mye å markedsføre seg kun via for eksempel papiraviser i dag ettersom at samfunnet har endret seg såpass mye de siste årene. De aller fleste markedsfører seg på nett, og det lønner seg. Ut ifra mine egne erfaringer ser jeg mest markedsføring på nett og sosiale medier, og det vil jeg tro at gjelder de aller fleste. Dette opplevde vi også da vi opprettet nettbutikk. Da markedsførte vi oss på Instagram, og dette hadde en god effekt.

I en rapport fra Ipsos kan man tydelig se at det er en stor del av Norges befolkning som bruker sosiale medier hver eneste dag. Dette vil også si at de som bruker sosiale medier hver dag blir eksponert for markedsføring til en hver tid. Det finnes alle typer annonser og markedsføring på alle SoMe kanaler. Man kan tydelig se at det er Facebook som regjerer i forhold til brukere hver dag, og dette er ikke så rart. Facebook er en stor plattform som har vært det i mange år, og har mange brukere. Dette vil være et optimalt sted å markedsføre seg. Det er fortsatt vanskelig å velge seg ut hvilke plattformer man skal markedsføre seg på. Det vil være mange faktorer som spiller inn, som for eksempel målgruppe. Det er umulig å være best på markedsføring på alle plattformer, og man må derfor undersøke hvilke kanaler som passer best for sin bedrift.

Facebook

Facebook er en stor plattform med mange brukere, og det kan være utfordrende å nå frem til målgruppen når det er et bredt segment i utgangspunktet. En rapport fra WebsiteHostRating legger de frem at det er over 1,84 milliarder aktive brukere på Facebook daglig. Dette er tall for hele verden. I rapporten kan man også se på hvordan bedrifter markedsfører seg på Facebook, og dette overrasket meg. Det er ofte jeg får opp annonser på Facebook, men var ikke klar over at det var en så stor del av markedsføringen til bedrifter. Nesten 90%(87,1%) av amerikanske markedsførere bruker Facebook for nettopp å markedsføre seg. Og dette har også en stor effekt for 26% av de som klikker seg inn på annonsene gjennomfører også et kjøp. I dag finnes det over 80 millioner bedriftssiden på Facebook. Ut ifra disse tallene er det gode muligheter for å markedsføre seg på Facebook og få gode resultater.

Hvis man skal se på tall fra Norge så har Ipsos en rapport om de ulike plattformene. Her kan man se nærmere på målgruppene man kan sikte seg inn mot. I Q4 2020 var det registrert at 83% av befolkningen hadde en konto hvor 52% var kvinner og 48% var menn. Det er flest i alderen mellom 30-59 som har en konto på hele 87%, men like bak ligger aldersgruppen 60 år pluss på 80%.

Instagram

Instagram har vokst mye i løpet av de siste årene, og har også blitt en stor plattform for markedsføring. Instagram har over 1 milliard månedlige aktive brukere i følge WebsiteHostRating . Selv om dette er noe færre brukere enn Facebook så er hver bruker 58 ganger mer engasjert enn hva en Facebook bruker er. Noe som er viktig her er at 69% av brukerne på Instagram er under 35 år, så her vil det være viktig å tenke på målgruppen man skal rette seg mot. Dette er en plattform som blir mest brukt av yngre, og må derfor tilpasse markedsføringen deretter. Ca 71% av de Amerikanske bedriftene bruker Instagram for å markedsføre seg, og ca 80% av brukerne følger minst en bedriftskonto. Instagram vokser stadig vekk og fra 2017 har de gått fra 1 million annonsører til 2 millioner. Her er det altså stort potensiale for å markedsføre seg. Ettersom at engasjementet blant brukerene er såpass stort vil det være mye å vinne.

I Norge har ca 60% av befolkningen en Instagramkonto, hvor 56% er kvinner og 44% er menn. I aldersgruppen 18-29 er det flest brukere med 78%. Dette er tall som er hentet fra Ipsos.

Snapchat

Snapchat er en stor plattform med ca 188 millioner daglige brukere. Dette er en populær plattform og særlig blant unge. Den yngre generasjonen dominerer denne plattformen, og disse er ofte under 29 år. Det er selvfølgelig også eldre på plattformen, og hele 64% av befolkningen har en konto. Det er flere kvinner enn menn som bruker Snapchat, 54% kvinner og 46% menn. Ved hjelp av Snapchat sine verktøy kan man enkelt sette opp en egendefinert målgruppe slik at markedsføringen blir tilpasset til de som passer innenfor den målgruppen. Når man skal markedsføre seg på Snapchat er det viktig å få frem budskapet og målet med kampanjen raskt, for annonser på Snapchat kan minner mer om en TV-reklame. Man har ofte ikke oppmerksomheten til brukeren så lenge før den tar et valg om å klikke videre eller inn på nettsiden. Ca 50% av de som bruker Snapchat er impulskjøpere, og dette kan være til stor hjelp ved god markedsføring. Snapchat vokser stadig når det gjelder markedsføring, og det kan være store muligheter for å gjøre det bra her.

Oppsummering

Jeg valgte å fokusere på de tre største plattformene innenfor markedsføring ettersom at jeg mener at disse er mest relevante. Dette er også de plattformene jeg bruker mest, og blir mest eksponert for markedsføring. Det vil som sagt være umulig å være best på alle plattformer, men det er store muligheter å gjøre det bra på hvert fall én av dem mener jeg. Facebook er i dag den største plattformen, men dette betyr ikke at alle bedrifter bør markedsføre seg der. Det er som sagt mange faktorer som spiller inn, og dette er noe bedriftene selv må vurdere før de velger plattform.

Kilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *