Forfatter: mariheier

Hvordan lage en annonse i Google Ads

Google Ads er et fint verktøy å bruke når man skal markedsføre. Dette er et verktøy Google har laget, og her kan man kjøpe seg plassering i søkefeltet på Google når noen søker på relevante søkeord i forhold til bedriften din. Det er veldig enkelt å sette opp en annonse i Google Ads, og det […]

Hvordan bruke basic funksjoner i Google Analytics?

Da vi satt opp bloggen i januar var også et av kravene at vi skulle implementere både Google Tag Manager og Google Analytics, og dette ga ikke mening for meg. Hvorfor skulle vi gjøre det så vanskelig, og hva skulle dette brukes til senere? Vi fikk tidlig beskjed om at Google Analytics var til stor […]

Planlegging av kommunikasjon

Kommunikasjonsprosessen starter med eksponering og avslutter med atferd, som vist i modellen under. Men når det gjelder planlegging av kommunikasjon så må man snu modellen og starte fra andre siden, fordi man må starte med det man ønsker å oppnå. Planlegging av kommunikasjon er delt opp i seks steg. Under kan man se de seks […]

Digital markedsføring del 1 – tanker og oppsummering

Digital markedsføring del 1 har vært veldig lærerikt for min del, og det var kanskje ikke akkurat dette jeg forventet da jeg valgte dette valgfaget. Jeg var litt usikker på hva jeg gikk til da jeg valgte digital markedsføring, men jeg ser nå at det var ikke noe dumt valg. Så langt har jeg blitt […]